Foreninger og GDPR

Ligesom virksomheder er foreninger også omfattet af GDPR-reglerne. Dialogen og samarbejdet mellem foreningens bestyrelse, ansatte medarbejdere og foreningens frivillige spiller en helt afgørende, og GDPR-regler.dk har stor erfaring med at sikre, at GDPR-reglerne følges i foreninger – uanset om der er tale om en lille billardklub, en større ejerlejlighedsforening eller en almennyttig boligforening. Opgaven kan udføres både onsite i den enkelte forening med rådgivning af foreningens forretningsudvalg eller som en remote-opgave fra mit kontor i Nordsjælland.

Når René Nørbjerg rådgiver en forening, sørger han for at skabe et enkelt og effektivt samarbejde til en fast pris, så bestyrelsens medlemmer og foreningens frivillige skal bruge mindst mulig tid på arbejdet med GDPR-dokumenterne. Den sparede tid kan i stedet bruges på at udføre de aktiviteter, som foreningens ildsjæle brænder for.

Den enkle model sikrer, at foreningen får en stærk profil over for sine medlemmer og frivillige, når lovgivningen overholdes, og der er styr på datasikkerheden. René Nørbjerg sørger for at analysere foreningens processer. Derefter får foreningen to lovpligtige dokumenter stillet til rådighed, som Datatilsynet vil efterspørge i tilfælde af en kontrol. De to dokumenter omfatter en professionel fortegnelse om foreningens formål, hjemmel samt regler for sletning af data samt en risikorapport for de af foreningens systemer, der opbevarer persondata.

Resultatet er en veldrevet forening, der handlekraftigt eksekverer på at skabe den bedste datasikkerhed for sine medlemmer og frivillige. Samtidig kan et eftersyn af foreningens processer være med til at optimere en række forretningsgange, der giver et større udbytte i foreningslivet.