GDPR Virksomheder

Har du en virksomhed så er du også underlagt regler om GDPR for virksomheder. Uhyggelig mange går rundt og tror at de ikke er underlagt GDPR men ALLE virksomheder skal have styr på deres GDPR. 

GDPR virksomheder - Brancher
GDPR-regler.dk Rene Nørbjerg GDPR konsulent

Skrevet af
Rene Nørbjerg

GDPR Rådgiver

GDPR løsninger

Kender du GDPR regler for virksomheder?

Hvis du har en virksomhed, har du så styr på hvilke regler der gælder for din virksomhed?

Har du en virksomhed så er du også underlagt regler om GDPR for virksomheder. Uhyggelig mange går rundt og tror at de ikke er underlagt GDPR men ALLE virksomheder skal have styr på deres GDPR. Nogle virksomheder har ikke så meget at skulle holde styr på og andre virksomheder har uhyggelig meget at holde styr på.

Lad os få en snak om hvilke regler du skal have styr på så du ikke behøver at bekymre dig.

Her under kan du se hvordan et “flow” ser ud hvis du vælger  GDPR-Regler.dk i forbindelse med etablering af GDPR i din virksomhed.

1

Forudsætningen for nedenstående flow er, at virksomheden anvender Lexoforms som GDPR-værktøj. GDPR-Regler.dk er gerne behjælpelig med anskaffelse samt opsætning.

 • Denne opgave udføres enten fysisk hos virksomheden eller via telefon/ Microsoft Teams
 • GDPR-Regler.dk etablerer alle IT og fysiske papir arkiver i Lexoforms oversigten
  1. Resultat: Der dannes et samlet overblik over hvilke IT-systemer samt fysiske papir arkiver virksomheden anvender. (hvis der senere opdages flere IT-systemer eller fysiske papir arkiver tilføjes de efterfølgende)

2

 • Dette gøres ved, at virksomheden starter med at finde de Databehandleraftaler frem, som de allerede har. De sendes/gives adgang til GDPR-Regler.dk, som kvalitetssikre aftalerne.
 • Øvrige Databehandleraftaler sikre GDPR-Regler.dk bliver fundet frem og underskrevet af såvel leverandører som kunde.
  1. Resultat: Samtlige Databehandleraftaler er udfyldt, underskrevet og lagt ind på Lexoforms platformen.

3

 • Denne opgave udføres enten fysisk hos virksomheden eller via telefon/ Microsoft Teams
 • Samtlige af virksomhedens IT-systemer samt fysiske papir arkiver bliver gennemgået og risikovurderet.
 • Der sættes samtidig kontroller op, inkl. udførende og deadline for de enkelte IT-systemer samt fysiske arkiver
  1. Resultat: Samtlige IT-systemer samt fysiske papir arkiver er gennemgået. Der er aftalt risikovurdering samt etablereret kontroller for min. samtlige de IT-systemer og fysiske papir arkiver, der er i kategorien ”Rød/ Høj”.

4

 • Denne opgave udføres enten fysisk hos virksomheden eller via telefon/ Microsoft Teams
 • Der kan vælges udfra følgende liste: Medarbejderinstruks, Cookies, Oplysningspligt hjemmeside, Oplysningspligt kunder, Oplysningspligt medarbejdere, Oplysningspligt ansatte, Oplysningspligt jobansøgere, Samtykke, Sikkerhedspolitik, Brud på datasikkerheden.
  1. Resultat: Ovenstående standardtekster er gennemgået med virksomheden, de relevante er gennemgået og justeret til, så de passer til den pågældende virksomhed samt sat i drift. Der er ligeledes aftalt hvilke af standardteksterne, der skal være på dansk samt engelsk.

5

 • Denne opgave udføres enten fysisk hos virksomheden eller via telefon/ Microsoft Teams
 • Der etableres som udgangspunkt en (1) databehandleraftale/ skabelon, der anvendes til samtlige kunder, der skal indgå en Databehandleraftale med virksomheden.
 • Hvis der er valgt en (1) databehandleraftale/skabelon til samtlige kunder, kan virksomheden præunderskrive inden de sendes ud til kunderne. Dette vil lette arbejdsgange, idet databehandleraftalen, således er indgået når kunden underskriver og returnere Databehandleraftalen

6

Der er to dokumenter som Datatilsynet spørger efter ved et besøg, det er:

 • Intern Fortegnelse (artikel 30 dokumentet) samt Risikorapporten.
  1. Resultat: Der dannes automatisk en Intern fortegnelse, såvel med som uden noter til intern brug. Der kan ligeledes trækkes en oversigt med ”Indsigt”, hvor der på en let og overskuelig måde kan ses hvilke systemer, der er hvilke personhenførbar data i, denne funktion anvendes, når nogen beder om at få indsigt i hvilke data den pågældende virksomhed har om f.eks. en tidligere ansat samt hvornår data slettes.
  2. Resultat: Der dannes ligeledes automatisk en Risikorapport.

7

 • GDPR-Regler.dk hjælper gerne med implementering af de nye dokumenter og sikre at GDPR bliver startet godt op i organisationen.

8

 • GDPR er en opgave, der løbende skal vedligeholdelse, f.eks. når der ansættes nye medarbejdere samt medarbejdere, der stopper, uanset årsag.
 • Der skal ligeledes gennemføres kontroller udfra de risici, der blev afklaret i pkt. 3. samt et årligt tilsyn af Databehandleraftalerne, som blev oprettet i pkt.2. Derudover er der løbende spørgsmål vedr. GDPR fra kunder og medarbejdere.
 • Dette arbejde udføres gerne af GDPR-Regler.dk, f.eks. med en fast dag om måneden samt svar indenfor 72 timer på tilsendte forespørgsler, når de kommer fra kunder / medarbejdere samt leverandører.
 •  

GDPR Virksomheder er ikke noget du kan lade vente.

Mange laver allerede GDPR uden de selv tænker over det eller har det sat i system. Få en snak med Rene om hvordan du får styr på GDPR i virksomheden. GDPR regler tilbyder både gør det selv kurser, hvor du undervises online eller totalløsninger hvor Rene tager sig af det meste. Sørg for at kende datatilsynets regler før de kommer på besøg.